Underhåll

 

Rislone® Hy-Per Diesel

Complete Diesel Fuel System Treatment

 

Högeffektiv förbränning, rengöring och skydd för alla dieselfordon och förekommande dieselblandningar.

En effektiv professionell formulering som ger 8x mer effekt under längre tid. Flaskans innehåll ger bränslesystemet en behandling som räcker hela 8000km.


Produktens unika formulering kan även användas för akutrengöring.


Den speciellt utformade formuleringen med två kammare, aktiveras genom automatisk sammanblandning.

Ger hela dieselsystemet en energikick och direkt resultat. Medföljande adapter fungerar till alla förekommande dieseltanksystem.

• Ökar kraftuttag, prestanda och körlängd.


• Minskar oljud och bränsleåtgång genom ”keep-clean” effekt.


• Effektsotning – Avlägsnar vidhäftat internt sot, avlagringar, förbränningsrester och hårdnackat harts i HELA systemet.


• Cold Flow Improver –Snabbare start och effektivare drift i kallare klimat.


• Water Remover – Eliminerar skadligt vatten i systemet.


• Svavelersättning och Friktionsminskare – Smörjer och skyddar tank, pumpar, slangar och alla rörliga delar.


• Ger renare förbränning och högre effekt - Avhjälper svart rök, bränslekoagulering, igensatta spridare, ojämn gång och svår start.

DOSERING: En flaska behandlar minst 132L diesel.

UNDERHÅLL: var 8.000km - ½ flaska till en tank med 40 till 66L.

EFFEKTRENGÖRING: DPF Avgaslarm eller andra kända problem.
1 hel flaska till en tank med 40 till 66L.
Kör fordonet i minst 20 minuter på stadigt varvtal för att uppnå bästa rengöringsresultat. Behandlingen kan upprepas vid nästa tankning om så krävs.

PRODUKTEN påverkar inte NYBILSGARANTIER och TILLVERKAR GARANTIER
SÄKER att använda ihop med DEF, DPF och ALLA förekommande AVGASRENINGAR.

Effektrengöring - diesel.

Har fordonet drabbats av ojämn, ryckig gång? Svår start eller onormal avgasutveckling?

Complete System Treatment rengör och eliminerar problem som byggts upp under en längre period. Produkten är utvecklad för att få förbränning och avgassystem att verka optimalt och rengöras i samband med körning.

Produkten minskar felförbränning och uppbyggnad av beläggningar som ökar rökgaser och bränsleförbrukning.

Rekommenderas att tillsättas och köras två hela tankningar för att uppnå maximal rengöring och skydd.

  •  Tillsätts för rengöring och skydd.

 •   Kan tillsättas preventivt varje tankning.

 •   För alla förekommande dieseltyper.

 •   Passar alla dieselmotorer.

DOSERING:

Vid problem tillsätt 1 flaska per tank. 500ml per minst 50 L bränsle.

För större fordon, tanksystem rekommenderar vi minst en hel flaska för 132 L dieselbränsle.

Vårt artikelnummer 44740

Innehåll: 500ml

KÖP HÄR

Avgaslarm.

Har du drabbats av avgaslarm?

Åtgärda problemet direkt eftersom fordonets avgassystem / DPF skadas och blir svårare att åtgärda.

Allt börjar med spridare/insprutning till felförbränning och slutligen ökade rökgaser med felförbränning. 

Partikelfilter, varningslampa, regenerering, dieselfordon.

Effekthöjning för dieselbilen, den behöver motion och underhåll. För att partikelfiltret ska fungera optimalt, måste tidig igensättning undvikas, vilket kan försämra dess funktion.

Dieselfordon är utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal körning. För att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas en s.k. regenerering. För detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.

Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar normalt 10–20 minuter.

Om fordonet ofta körs korta sträckor i kallt väder når inte motorn normal arbetstemperatur. Det innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.

När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 % tänds en varningslampa. Partikelfilter är känsliga för felaktiga tillsatser och rätt olja. Vi på RISLONE jobbar alltid med helt rena tillsatser för olja och bränsle som inte skadar partikelfilter och katalysatorer.

Gör så här:
Tillsätt RISLONE Complete Fuel System Treatment i tanken.

DOSERING: 1 flaska superkoncentrat a 500ml till minst 50L dieselbränsle.

Starta regenerering av filtret genom att köra fordonet, helst jämt/konstant, tills motorn uppnår normal arbetstemperatur. Fordonet bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.

Detta släcker normalt varningslampan i instrumenthuset och man bör därefter försöka rengöra filtret minst 3-4 ggr / halvår (oftare om fordonet körs korta sträckor).

Körs fordonet mestadels korta resor och på låga varv kan partiklarna byggas upp och "fastnat" i filtret. Det kan medföra att man måste lösa problemet på verkstad eller i värsta fall byta filter som kan medföra större reparationskostnader.

Vi vill alltid att du följer tillverkarens rekommendationer på varningslampor.

Rekommenderas att minst varje säsong behandla bränslesystemet.

  •  Tillsätts rengöring och skydd.

 •   Kan även tillsättas preventivt varje tankning.

 •   För alla förekommande dieseltyper.

 •   Passar alla dieselmotorer.

DOSERING:

Vid larm tillsätt en flaska Complete Fuels System Treatment till minst 50 L diesel. Vid 30L bränsle tillsätts en halv flaska. 

För större fordon, tanksystem rekommenderar vi minst en flaska till minst 50L dieselbränsle.

Vårt artikelnummer 44740

Innehåll: 500ml

KÖP HÄR

 

Vatten och bakterie eliminering.

Undvik vatten, bakterier, vaxigensättning och is i bränslesystemet.

Kan mikroorganismer växa i bränslen?

Mikroorganismer kan växa i bränslen, men bara om det finns vatten i systemet. Mikroberna lever i vatten, antingen separerade eller i små droppar som svävar i bränslet. Mikroberna använder dessutom själva bränslet som föda.

Hur undviker jag kontamination?
Svaret är enkelt – det gäller att minimera vatteninnehållet i bränslet. De viktigaste är att undvika att onödigt vatten kommer in i systemet och att dränera ut det vatten som ackumuleras.

Bränslet innehåller vatten.

Vad sker när du blandar produkten med bränslet?

Produkten förbättrar bränsleflödet och ger motorn bättre effekt och renare förbränning. Vatten i ditt bränslesystem bryts upp och förbränns effektivt.

Vi rekommenderar att tillsätta produkten minst en gång per säsong.  Du som kör du vanlig diesel och i skiftande temperaturer vill vi ge tipset att använda produkten var fjärde tank. Har du en svårstartad motor och ett laddat batteri då hjälper produkten till.

Rekommenderas att minst varje säsong behandla bränslesystemet.

  •  Kan användas till alla dieselmotorer. 

  •  För alla dieselmotorer.

  •  Tar effektivt bort vatten och kondensvatten.

  •  Sänker fryspunkten på bränslet.

  •  Löser vaxkristallisering i dieselbränslesystem.

  •  Medverkar att skapa effektivare funktion i partikelfilter.

 

DOSERING:

En flaska 500ml behandlar upp till 132 liter bränsle. Vid extrem kyla rekommenderas en flaska varje tankning. Tillsätt en flaska till minst 50L diesel. Under 45L tillsätt en halv flaska.

För större fordon, tanksystem rekommenderar vi minst en flaska till 132L diesel.

När fordonet skall stå stilla mer än en 14 dagar. Följ dosering ovan och kör fordonet 3-5minuter innan parkering för att få ut produkten i hela bränslesystemet.

Vårt artikelnummer 44740

Innehåll: 500ml

KÖP HÄR

NYHETSBREV

Go to top