Att rengöra INNAN oljebyte är självklart om du har en diesel, ojämn start-stopp körning eller som serviceåtgärd.

Motorn mår bättre, nya oljan får arbeta optimalt utan spädning av kvarvarande olja.

RISLONE Motor Flush är en extra åtgärd som vi rekommenderar att verkstad utför vid var tredje oljebyte.

Det är en lösning som gör att slaggprodukter som fastnar i motorn och inte töms vid vanligt oljebyte löses upp och rinner ut med oljan. Speciellt på dieselbilar rekommenderar vi  behandlingen då dessa smutsar ner oljan snabbare än bensindrivna bilar.

Motor Flush en invändig rengöring inte bara ger din motor en riktig ”SPA-behandling”. Rengör motorns oljekanaler på ett effektivt och skonsamt sätt och ger ett varaktigt skydd som bidrar till lägre friktion mellan motors rörliga delar och därigenom ger både bättre effekt, lägre bränsleförbrukning, mindre utsläpp av farliga emissioner vilket är bra för miljön.    

Varför göra rent motorn på insidan?

• Långa serviceintervaller sk ”Longlife Service” kombinerat med varierande klimat och korta körsträckor påskyndar bildandet av kondens och oljeslagg i motorn och dess oljekanaler, detta kan orsaka motorhaverier.

• Motorn rensas ur om inte oljan har bytts med rätt intervall.

• Slam, koks, metallrester och andra aggressiva föroreningar tas bort.

• Den återstående, gamla, smutsiga oljemängden (mer än en halv liter som är kvar efter att oljan har tappats ur motorn) tas bort.

• Motorns smörjsystem återställs till nästintill nyskick.

• Smuts rensas ut från ventillyftare, lagerbanor, oljekanaler, oljepumpens insugssil och oljepumpen.

NYHETSBREV

Go to top