Underhåll och skydd för etanol och metanolfordon!

Kör du på etanol eller metanol?

Etanol och metanol har som nyproducerat högt energivärde. Ny producerad etanol och metanol är torra bränslen och har ett högt energivärde. E85 innehåller mycket vatten från start som påverkar effektuttag, förbrukning och ökar slitage. Etanol och metanol absorberar även snabbt vatten vid korta lagringsperioder.

Rengör och skydda bränslesystemet. Rengör insprutning, förbränningsutrymme och håll systemet skyddat. Allt för att minska felförbränning och uppbyggnad av beläggningar som ökar rökgaser, slitage och bränsleförbrukning.

Slitaget på avgassystem och motor är högre utan underhåll. Vattenpartiklar i bränslet är grogrunden till högt slitage och snabb energiförlust. Naturligt vatten och kondensvatten ökar trycket på bränslet och kommer aldrig ur tanken om bränslet inte behandlas löpande.

Rekommenderat att regelbundet behandla  bränslesystemet.

  •  Tillsätts för rengöring och skydd.

 •   Kan tillsättas preventivt varje tankning.

 •   För alla förekommande etanol/metanolbränslen.

 •   Passar alla etanol/metanolmotorer.

Dosering:

Var fjärde tankning tillsätt en flaska Fuel Injector Cleaner och en flaska Water Remover Fuels Dryer till minst 45L. Under 45L bränsle tillsätts en halv flaska av varje till tanken. 

För större fordon, tanksystem rekommenderar vi minst en flaska av varje till 76L bränsle.

När fordonet skall stå stilla mer än en 14 dagar. Följ dosering ovan och kör fordonet 3-5minuter innan parkering för att få ut produkten i hela bränslesystemet.

Vårt artikelnummer 160710 + 160720

Innehåll: 177ml + 300ml

Köp oss här!

 

 

Underhåll

NYHETSBREV

Go to top