Tappar du nivå i kylaren, har läckage eller byter kylare. Då är vår OEM godkända produkter alternativet. Varje är installeras i snitt 8,6 miljoner fordon med RISLONE. När produkten aktiverats i kylvätskan ligger den kvar tills nästa kylarvätskebyte och skyddar och tätar läckage som finns eller uppstår på vägens gång. Plast, metall och rörelser gör att vi hjälper fordon att hålla tätt och säkrar drift.

Ett kylsystem i ett fordon är ett slutet system som är ett av fordonets vitala delar. Fyller du på löpande som verkstad eller lekman är RISLONE alternativet för dig. RISLONE är testat och används av ledande fordonstillverkare.  

Dålig värme, cirkulation eller funktion på värme/kylsystemet då rekommenderar vi vår produkt som påfyllning eller vid byte av kylarvätska.

Liquid Aluminium

Cooling System / Radiator Stop Leak

Den senaste teknologin - läckage och skydd för kylsystem med Xtreme Cool.

Liquid Aluminum är en del av nästa generations läckagestopp som inte bara tätar akut läckage, utan också underhåller systemet. Innehåller Xtreme Cool som stoppar överhettning och sänker vattentemperaturen.

 •  Tillsätts vid överhettning och läckage eller som skydd i kylsystemet.
 •  Kyldämpande Xtreme Coolskyddar kylsystem från värme och övertryck.
 •  OEM Godkänd och testad enligt ASTM D6107.
 •  Kan tillsättas i alla glykoler.

DOSERING: En flaska för 11-15 liter kylvätska. En ½ flaska mellan 5,5 och 10 liter kylvätska. För större system används en flaska per 15 liter kylvätska, 3 % iblandning.

Vårt artikelnummer 41186

Innehåll: 500gr

Köp mig här!

 

 

Radiator Stop Leak Concentrate

Läckage och skydd för kylsystem.

RISLONE Radiator Stop Leak Concentrate tätar direkt läckage och skyddar kylsystemet. Produkten används förebyggande av ledande fordonstillverkare i nya kylsystem.

 

 • Direkt tätning av läckage.
 • Passar alla kylsystem.
 • Anpassat för alla glykoler.
 • Kan tillsättas i expansionskärlet.
 • Tätar upp till 0,9mm hål.
 • OEM-godkänd formulering.

DOSERING: En flaska för 7-15 liter kylvätska. För större system används en flaska per 15 liter kylvätska. 

Vårt artikelnummer 160110

Innehåll: 325ml

Köp mig här!

Har du rengjort ditt kylsystem?

En helautomatisk kaffemaskin skall rengöras regelbundet för eventuella uppbyggnader i systemet, även ditt kylsystem skall vårdas.

Ett kylsystem i ett fordon är ett slutet system som är ett av fordonets vitala delar. Skall du som verkstad eller lekman byta kylarvätska då är det enkelt och viktigt att rengöra systemet från skadliga partiklar, innan man tillsätter ny kylvätska. Det bästa är att kylsystemet fungerar effektivare och den nya kylvätskan håller längre.

Dålig värme, cirkulation eller funktion på värme/kylsystemet då rekommenderar vi vår säkra produkt innan kylarvätskebyte.

Radiator Cleaner & Super Flush

En professionell och effektiv lösning i samband med kylarvätskebyte. Speciellt utvecklad för kyl/värmesystem. Avlägsnar avlagringar, smuts, olja och koagulerad kylvätska utan att skada systemet.

Frilägger kyl och värmesystem och ökar prestanda. Förbygger skadlig igensättning och uppbyggnad av kalk och avlagringar. Neutraliserar syror som skapar skadlig korrosion.

För bästa resultat tillsätt Hy-Per Super Coolant efter rengöring som behandlar alla kontaktytor i systemet. Ger märkbar bättre effekt, skydd och korrosionsbeständighet i samband med påfyllning av kylvätska.

 

 • Tillsätts vid service eller problem för rengöring av kylsystem.
 • Säker att använda för känsliga aluminiumkomponenter.
 • Ger skydd och bättre prestanda.
 • För diesel, bensin, etanol och hybridsystem.
 • Neutraliserar syraattacker som skapas av förbränningsgaser.
 • Innehåller smörjtillsatser för vattenpump – OEM godkänd - 100% säker.
 • Ny kylarvätska fungerar bättre och effektivare efter behandling.

 

DOSERING: En flaska, 473ml behandlar ett system upp till 15 liter kylvätska. Vid större system används en flaska per 15 liter kylvätska.

 

Vårt artikelnummer 41240

Innehåll: 473ml

Köp mig här!

NYHETSBREV

Go to top