Underhåll
Underhåll

Underhåll och skydd för dieselfordon!

Service och underhåll är vitalt för fordon.

Dagens diesel bränsle innehåller biotillsatser är känsligt för kyla och temperaturförändringar. Man behöver rengöra och skydda bränslesystem. Rengöra spridare/insprutning, förbränningsutrymme och hålla systemet rent och skyddat. Allt för att minska felförbränning och uppbyggnad av beläggningar som ökar rökgaser och bränsleförbrukning.

Slitaget på avgassystem och motor är högre utan underhåll. Bakterier (tillväxt) är ett problem som uppstår när fordonet står stilla med dieselbränsle i tanken. Vattenpartiklar i bränslet är grogrunden till tillväxt. Naturligt vatten och kondensvatten ökar trycket på bränslet och kommer aldrig ur tanken om bränslet inte behandlas löpande. Paraffinering (vaxkristallisering) sker vid kalla temperaturer och temperaturskillnader och minskar bränslets rörlighet och koagulerar där trycket är för lågt.

Rekommenderas att minst varje säsong behandla bränslesystemet.

  •  Tillsätts för rengöring och skydd.

 •   Kan tillsättas preventivt varje tankning.

 •   För alla förekommande dieseltyper.

 •   Passar alla dieselmotorer.

Dosering:

Vid service och säsongsskifte tillsätt en flaska Fuel Injector Cleaner och en flaska Water Remover Fuels Dryer till minst 3/4 tank på en vanlig bil. Vid 30L bränsle tillsätts en halv flaska av varje på en vanlig bil. 

För större fordon, tanksystem rekommenderar vi minst en flaska av varje till 76L dieselbränsle.

När fordonet skall stå stilla mer än en 14 dagar. Följ dosering ovan och kör fordonet 3-5minuter innan parkering för att få ut produkten i hela bränslesystemet.

Vårt artikelnummer 160710 + 160720

Innehåll: 177ml + 300ml

Köp oss här!

 

 

NYHETSBREV

Go to top