Underhåll

Effektrengöring!

Effektrengöring - bensin.

Har fordonet drabbats av ojämn, ryckig gång? Svår start eller onormal avgasutveckling? High Performance Injector Cleaner rengör och eliminerar problem som byggts upp under en längre period. Produkten är anpassad för att få avgassystem och förbränning att verka optimalt och rengöras i samband med körning. Produkten minskar felförbränning och uppbyggnad av beläggningar som ökar rökgaser och bränsleförbrukning.

Rekommenderas att tillsättas och köras två hela tankningar för att uppnå maximal rengöring och skydd.

  •  Tillsätts för rengöring och skydd.

 •   Kan tillsättas preventivt varje tankning.

 •   För alla förekommande bensintyper.

 •   Passar alla bensinmotorer.

Dosering:

Vid problem tillsätt en dos per tank. 1 dl per 50 L bränsle eller 0,2%.

För större fordon, tanksystem rekommenderar vi minst en hel flaska för 425 L bensin eller 0,2%.

Vårt artikelnummer 51732

Innehåll: 946ml

Köp mig här!

 

Avgaslarm?

Avgaslarm.

Har du drabbats av avgaslarm?

Åtgärda problemet direkt eftersom fordonets avgassystem skadas och blir svårare och dyrare att åtgärda.

Allt börjar med insprutning, felförbränning och slutligen ökade rökgaser.

Avgaslampa, varningslampa, bensinfordon.

Ger effekthöjning för bensinfordon och underhåll.
För att avgassystemet ska fungera optimalt, måste tidig igensättning undvikas, vilket kan försämra dess funktion.

Bensinbilar är utrustade med katalysator/bensin partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.

Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal körning.

Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder. Då når inte motorn normal arbetstemperatur. Det innebär ökad belastning på motorn och förbränningen.


Vi på RISLONE jobbar alltid med helt rena tillsatser som rengör effektivt och inte skadar partikelfilter och katalysatorer.

Underhåll

Gör så här:

Tillsätt RISLONE Fuel Injector Cleaner i tanken. Dosering: En flaska 177ml till minst 45L, en halv flaska till minst 20L bensin.

Kör fordonet tills motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.

Det släcker normalt varningslampan i instrumenthuset.

Körs fordonet mestadels ojämt/kort byggs partiklar upp och "fastnar" i filtret. Det kan medföra att man måste lösa problemet på verkstad eller i värsta fall byta filter som kan medföra större reparationskostnader.

Vi vill alltid att du följer tillverkarens rekommendationer på varningslampor.

  •  Tillsätts rengöring och skydd.

 •   Kan även tillsättas preventivt varje tankning.

 •   För alla förekommande bensintyper.

 •   Passar alla bensinmotorer.

Dosering:

Vid larm tillsätt en flaska Fuel Injector Cleaner till minst 40L bränsle. Vid 20L bränsle tillsätts en halv flaska. 

För större fordon, tanksystem rekommenderar vi minst två flaskor till 80L bensin.

Vårt artikelnummer 160710

Innehåll: 177ml

Köp mig här!

Underhåll

Vatten & isbortagning. Startsvårigheter, höga avgasvärden?

Vatten, isborttagning, startsvårigheter och höga avgasvärden.

Undvik vatten, bakterier och is i bränslesystemet.

Vatten minskar bränslets energivärde snabbt och medför till ökat slitage.

Hur undviker jag effektminskning av bränslet?
Svaret är enkelt – det gäller att minimera vatteninnehållet i bränslet. De viktigaste är att undvika att onödigt vatten kommer in i systemet och att dränera ut det vatten som ackumuleras.

Bränslet innehåller vatten speciellt eftersom vi har etanol i vår normala bensin. Etanol innehåller mycket vatten och ackumulerar vatten snabbt.

Vad sker när du blandar produkten med bränslet?

Produkten förbättrar bränsleflödet och ger motorn bättre effekt och renare förbränning. Vatten i ditt bränslesystem bryts upp och förbränns effektivt.

Vi rekommenderar att tillsätta produkten minst en gång per säsong.

Du som kör du vanlig bensin och i skiftande temperaturer vill vi ge tipset att använda produkten var fjärde tank. Har du en svårstartad motor och ett laddat batteri då hjälper produkten till.

  •  Kan användas till alla bensinmotorer. 
 
  •  För alla bensinbränslen.

  •  Tar effektivt bort vatten

  •  Ger snabbare start och mindre avgasvärden.

  •  Sänker fryspunkten på bränslet.

  •  Löser isbildning i bränslesystemet.

Dosering:

Dosering: En flaska 300ml behandlar upp till 76 liter bensin. Vid extrem kyla rekommenderas en flaska varje tankning. Tillsätt en flaska till minst 30 liter bensin.

För större fordon, tanksystem rekommenderar vi minst en flaska per 45-76L bensin.

Effekthöjning och renare förbränning: Tillsätt dubbel dosering.

Isbildning och trög start: Tillsätt dubbel dosering.

När fordonet skall stå stilla mer än en 14 dagar. Följ dubbel dosering ovan och kör fordonet 3-5minuter innan parkering för att få ut produkten i hela bränslesystemet.

Vårt artikelnummer 160720

Innehåll: 300ml

Köp mig här!

NYHETSBREV

Go to top